​Tuesday   9.30am - 10.30am        St Marks Church Hall

Improvers Class                             Woodville Road

                                                            New Barnet

                                                            EN5 5HN

Friday   9.30am - 10.30am           Subud Hall

Beginners / Improvers Class      97 East Barnet Road 

                                                           Barnet

                                                           EN4 8RE

Saturday 9.15am - 10.15am          St. John's Church Hall

Intermediate class                          Mowbray Road

                                                              New Barnet

​                                                              EN5 1RH


 New beginners class 6.25-7.25 

Tuesday 7.30pm - 8.30pm                Hope Community Centre

Improvers/Intermediate Class      Mays Lane EN5

                                                               (Next to Co-Op)    
​Wednesday 9.30am - 10.30am    Hope Community Centre

Improvers class                              Mays Lane EN5

                                                            (Next to Co-Op)  


Monday 6.35pm - 7.35pm         Hope Community Centre

Beginners class                               Mays Lane EN5

Tuesday 10.30am - 11.30am         St Marks Church Hall

Beginners/Improvers Class          Woodville Road

                                                              New Barnet

                                                              EN5 5HN 


Monday 7.35pm - 8.35pm         Hope Community Centre

Beginners/Improvers class       Mays Lane EN5